+31206672776 info@ronbo.nl

Privacybeleid

Zoals u ongetwijfeld weet, is op 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Ronbo Multidiensten verklaart met deze privacyverklaring zeer vertrouwelijk en veilig met de door u verstrekte persoonsgegevens om te gaan.

We geven de nodige informatie alleen door aan derden die hier het wettelijk recht op hebben en zullen u hiervan dan ook altijd op de hoogte stellen. We zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor geen enkele andere doeleinde aan derden ter beschikking stellen en zullen de gegevens ook niet langer bewaren dan de wettelijke termijn die hiervoor staat.

We verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met u hebben afgesproken in de onderliggende opdracht en blijft dan ook uw verantwoordelijkheid.

U hebt te allen tijde recht op inzage en inden nodig de persoonsgegevens te corrigeren en/of verwijderen, mits dit wettelijk toegestaan is.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van u of van uw klanten zeer serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking e.d. te voorkomen. Wij maken gebruik van SSL certificaten om hiervoor zorg te dragen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.